Polityka Prywatności i Cookies

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Polityka prywatności

Twoje dane i prywatność są dla nas ważne! Bardzo się cieszymy, że to czytasz. Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest Izabela Wasiak, zamieszkała w Rumi przy ul. Chrobrego 13 (dalej „Ja”, „My” albo „Administrator”) administrator internetowej Bazy sznaucerów średnich pieprz i sól w Polsce dostępnej pod adresem www.sznaucer.com.pl (dalej „Baza”).
W świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych usług mogą być również nasi Zaufani Partnerzy tacy jak:
– H88, https://linuxpl.com czyli dostawca usług hostingowych

2. W jaki sposób możesz skontaktować się z nami, w celu uzyskania informacji nt. przetwarzania Twoich danych osobowych?
Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych (zwane dalej „Zgłoszeniami”) możesz kierować do nas na 2 sposoby: drogową mailową pisząc na adres sznaucery@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj., ul. Chrobrego 13, 84-230 Rumia

W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
A) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

3. Skąd mamy Twoje dane?
1. Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypełniania formularza w celu dodawania psa / suki / hodowli / miotu do Bazy.
2. W oparciu o informacje zebrane z rodowodów, ksiąg rodowodowych, katalogów wystawowych, informacji dostarczonych przez indywidualnych właścicieli i hodowców.

4. W jakim celu zbieramy Twoje dane
Naszym głównym celem jest ułatwienie kontaktu pomiędzy odwiedzającymi nasz serwis a zrzeszonymi hodowlami ZKwP/FCI, właścicielami reproduktorów, suk czy po prostu miłośników sznaucerów średnich pieprz i sól.

W czasie korzystania z Bazy, jeśli będziesz chciał dodać swoją hodowlę / psa / miot zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza.

Współpraca z nami lub korzystanie z naszej Bazy może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Dzięki różnorodnym możliwościom wyboru to Ty decydujesz o tym, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać. Dane osobowe użytkowników Bazy zawarte w formularzach oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
a) Dane zbierane podczas rejestracji.
Aby skorzystać z niektórych funkcji Bazy, będziemy prosili Cię o podanie Twoich danych osobowych, np. gdy będziesz chciał zamieścić ogłoszenie o sprzedaży szczeniąt poprosimy Cię o numer telefonu, aby potencjalny klient mógł się z Tobą skontaktować. Potrzebujemy tych danych, aby świadczyć Ci usługę, z której zamierzasz skorzystać. W przypadku dokonania przez Ciebie rejestracji w Bazie, będziemy przetwarzać Twoje dane podane przy rejestracji w celu świadczenia usług. Tymi usługami będą m.in.: usługa sprzedaż treści, publikacja ogłoszeń, powiadomienia, itd.
b) Dane zbierane automatycznie. Podczas Twojej wizyty w Bazie pewne Twoje dane będą zbierane automatycznie (poprzez cookie), więcej w punkcie 12 regulaminu.

Baza może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od Bazy i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla Twojej wygody i informacji. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, radzimy więc je sprawdzić, jeśli odwiedzasz jakiekolwiek strony z linków. Baza nie ma kontroli nad tym, jakie informacje są dostarczane przez te strony albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiegokolwiek inne działania tych stron.

5. Jakie dane przetwarzamy?
Korzystając z portalu sznaucer.com.pl korzystasz z naszych usług i powierzasz nam swoje informacje. Najczęściej są to dane zostawiane przez Ciebie poprzez formularze dostępne na stronie. Np. w celu dokonania rejestracji psa / suki / miotu / hodowli prosimy o podanie Twojego adresu e-mail oraz odnotowujemy w naszej bazie Twój adres IP po to, aby umożliwić Ci korzystanie z usług dostępnych w ramach Bazy. Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

6. Czy muszę podawać swoje dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Np. jeśli nie podasz swojego adresu e-mail lub telefonu przy dodaniu hodowli lub miotu na sprzedaż, a nie podasz opcjonalnie adresu swojej strony www, uniemożliwisz kontakt z Tobą osób bezpośrednio zainteresowanych. W związku z tym wprowadzenie do Bazy Hodowli, Reproduktora oraz Aktualnego Miotu ma jakikolwiek sens jedynie wówczas, gdy odwiedzający Bazę będzie mógł nawiązać kontakt w Tobą w jakiejkolwiek wygodnej dla Ciebie formie tj. e-mail, telefon, www
W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna i okres przechowywania danych?

 • Jest to niezbędne to zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z naszych Usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną).
 • Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych Usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Serwisu.
 • Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Powyższe informacje są przetwarzane w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w przypadku podejmowania przez nas działań marketingowych, polegających na oferowaniu Ci Usług.

Zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 podpunkt b) RODO przetwarzamy Twoje dane osobowe, które są nam niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Najczęściej umowami tymi są regulaminy, które akceptujesz przed skorzystaniem z danej usługi. W ramach umów o których mowa jesteśmy w stanie świadczyć na Twoją rzecz usługi a także dopasowywać je do Twoich potrzeb, analizować, udoskonalać, a także zapewniać ich bezpieczeństwo. Dane takie przetwarzamy do czasu wygaśnięcia danej umowy, z zastrzeżeniem jednak, że mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Nie udostępniamy danych osobom trzecim, wyjątkiem są zaufani partnerzy (wymienieni wyżej), którzy są stronami transakcji, które zawierasz w serwisie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organa ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

9. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:
a) mailowo: sznaucery@gmail.com
b) korespondencyjnie: Izabela Wasiak, ul. Chrobrego 13, 84-230 Rumia

Przysługuje Ci:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszego punktu.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres istnienia Bazy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

11. Informacje w formularzach.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, user agent).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dodania psa do bazy lub kontaktu itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

Polityka cookies

1. Informacja o plikach cookies
Witryna www.sznaucer.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Nie monitorujemy zachowań użytkowników. Nasz portal nie ma żadnych statystyk itp.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Bazy w celu optymalizacji działań.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

2. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Każdy, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Serwis informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm)

 1. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 1. Urządzenia mobilne: